Næste møde i afdelingsbestyrelsen

 

Afdelingsbestyrelsen holder møde den anden onsdag i hver måned, dog ikke i juli måned.