Afdelingsbestyrelsen

Hver afdeling i en boligorganisation har en afdelingsbestyrelse, der er valgt af dig og dine naboer på et afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen skal som en af sine hovedopgaver sørge for at de aktiviteter, der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat via ejendomskontoret. Bestyrelsen kan altså ikke igangssætte væsentlige opgaver eller projekter, uden at det er fastlagt i det budget, afdelingsmødet har vedtaget.


Sådan bliver du medlem af en afdelingsbestyrelsen

Alle myndige beboer i boligafdelingen kan stille op til afdelingsbestyrelsen. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde.

Du skal ikke kunne noget bestemt for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det vigtigste er, at du er interesseret i dit boligområde, og at du er klar på at repræsenterer og varetage alle beboeres interesser, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.

Mød bestyrelsen

Formand:
Karen Ipsen

Mail: karenipsen@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlemmer:
Rikke Pleidrup - kassere

Mette Krogsgård

Sussie Magnus

Janne Gundels

 

Suppleant:

Kisser Lander

Hashemyeh