Regler for leje af fælleshuset Syrenen, Lundehusene 65, 2670 Greve

Udlejning kan KUN ske til beboerne i Lunde- og Havehusene. Fælleshuset må ikke anvendes til vindereudlejning, politisk eller erhvervsmæssig udnyttelse.

Udlejning 

Udlejning af fælleshuset foregår ved at henvende sig til ejendomskontoret:

Adresse:                                Havehusene 24, 2670 Greve

Mail:                                      ek-greveflex@kab-bolig.dk

Telefon:                                 4361 1667

Personlig henvendelse:        mandag til fredag fra kl. 7.30 til 8.00

Telefoninsk henvendelse:     mandag til fredag fra kl. 8.00 til 9.00

Nøglen skal afhentes på kontoret om fredagen inden for åbningstiden, eller efter forudgående aftale.Såfremt du ikke selv har mulighed dor at hente nøglen, skal du skrive en fuldmagt, til den person der afhenter nøglen.

Nøglen afleveres om mandagen i ejendomskontores postkasse, hvis andet ikke er aftalt.

Leje, aconto og depositum

Prisen for leje af fælleshusen er følgende:

Weekend fra fredag kl. 10.00 til mandag kl. 8.00         1.100 kr.

Hverdag fra kl. 10.00 til kl. 23.00                                  500 kr.

Depositum                                                                1.000 kr.

Aconto                                                                         300 kr. betales inden for 8 dage, for at resevationen er gældende.

Restbeløbet skal være indbetalt 3 dage før afhentning af nøglen til fælleshuset.

Tilbagebetalingen af depositum sker inden for 2 til 3 uger efter lejeperiodens udløb.

Ved afbestilling 1 måned før udlejningsdagen, vil aconto beløbet på de 300 kr. ikke blive refunderet.