1. Udlejningen kan ske til beboerne i Lunde og Havehusene. Fælleshuset må ikke anvendes til videreudlejning, politiske eller erhvervsmæssig udnyttelse. Ved ungdomsfester SKAL der være voksne til stede.

  2. Lejeren (indehaveren af lejemålet) er fuld erstatningspligtig overfor de i lokalet værende inventar og service

  3. Det påhviler lejeren at sørge for, at alle døre og vinduer er lukkede og låst, inden lokalet forlades.

  4. Rengøring skal foretages af lejeren inden aflevering af nøglen.

  5. Dårlig rengøring vil blive fratrukket depositum.

  6. Musik må spilles med moderat styrke og for lukkede døre og vinduer. Ved overtrædelse mistes depositumet.

  7. Fælleshuset udlejes for hele weekenden - Fredag kl. 10:00 til mandag kl. 8.00. Prisen herfor er kr. 1100,- På hverdage (mandag - torsdag) fra kl. 10.00 til kl. 23.00 er lejen kr. 500,- pr. dag .- Depositum kr. 1000.- Ved bestilling af huset, skal der indbetales 300- aconto, dette beløb mistes ved afbestilling mindre end 1 måned før udlejningsdagen. Restdepositum og leje betales senest 3 bankdage før nøgle udleveres.

  8. Såfrem disse betinglser ikke overholdes, kan det medfører udelukkelse for fremtidig leje af huset.

Mod køkkenet