Håndtering af affald i Greveflex.

 

Dagrenovation m.m

Bioaffald, papir, plast, pap, glas og restaffald skal sorteres og i beholderne ved den store parkeringsplads i Havehusene og Lundehusene.

Bioposer kan afhentes i vaskeriet, Havehusene og Lundehusene.

 

Haveaffald m.m

Grønt/haveaffald husk unden poser, fliser og beton skal afleveres i den grønne gård bag ejendomskontoret.

Der må ikke afleveres jord i denne grønne gård, det skal afleveres på, Miljøcenter Greve

 

Brandbart afflad og effekter afleveres i containergården i Havehusene og Lundehusene, ved den store parkeringsplads.

Møbler skilles ad og smides i den blå container

Jern, metal, hvidevarer, cykler og dåser placeres under halvtaget i containergården, følg skiltningen.

Elektronik, støvsugere m.m lægges i de markerede kasser i containergården

Batterier skal afleveres de beholder i containergården.

Farligt affald, bilbatterier, dæk m.m (bl.a jord og trykimprægneret træ) skal afleveres på:

Miljøcenter Greve

Ventrupparken 16

2670 Greve