Beboerorientering vedr. kommende renoveringsarbejder af stisystemer, og bede 
Kære beboer 
Det er blevet tid til at gennemføre renovering af Greveflex' stisystemer og bede,

der blev besluttet på det ekstraordinære afdelingsmøde d. 30. maj 2017.

Grundet koordinering med udlægning af fibernet, har nærtstående projekt fået en mindre udskydelse, med opstart den 30. april 2018, til aflevering d. 12. oktober 2018. 
Entreprenøren skal fjerne de nuværende stier og bede, for at kunne lave ny belægning og nye bede.

Det er vigtigt, at alle beboere selv fjerner alle de genstande i form af sten, krukker, figurer, møbler ol. som ønskes bevaret.

Hvis genstande ikke er fjernet, bortkøres disse og det vil ikke være muligt at få fat på disse efterfølgende.

I vil blive orienteret senest 8 dage inden I skal have fjernet jeres ejendele.

De kommende renoveringsarbejder Der skal udføres nedenstående renoveringsarbejde i samarbejde mellem Rådgiver Gaihede A/S og entreprenør Jens H. Hansen ApS:

· Udskiftning af belægning på stier

· Etablering af nye bede foran hver bolig

· Genetablering af enkelte bede med nuværende beplantning,

på baggrund af tidligere spørgeskemaer ang. bevaringsværdige bede Yderligere information

Der vil blive opsat en udstilling af det fremtidige arbejde, ved afdelingskontoret - hvorved der ligeledes vil blive opsat en vejledende tidsplan for jeres respektive område.

Der bliver fremsendt personlige 14- og 3-dags varslinger, når der skal ske arbejder i jeres afgrænsede område af det samlede område,

PLANEN i Greveflex.  Tryk på linket for at se planen.

Derudover vil I blive varslet, hvis der sker større ændringer i tidsplanen. I er selvfølgelige velkomne til at kontakte os, hvis I har nogle spørgsmål, eller hvis I er i tvivl om noget i forhold til denne orientering. 


Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen