1. Udlejningen kan ske til beboerne i Lunde og Havehusene. Fælleshuset må ikke anvendes til videreudlejning, politiske eller erhvervsmæssig udnyttelse. Ved ungdomsfester SKAL der være voksne til stede.

  2. Lejeren (indehaveren af lejemålet) er fuld erstatningspligtig overfor de i lokalet værende inventar og service

  3. Det påhviler lejeren at sørge for, at alle døre og vinduer er lukkede og låst, inden lokalet forlades. Husk at slå alarmen til!

  4. Rengøring skal foretages af lejeren inden aflevering af nøglen.

  5. Dårlig rengøring vil blive fratrukket depositum med kr. 500,-.

  6. Musik må spilles med moderat styrke og for lukkede døre og vinduer. Ved overtrædelse mistes depositumet.

  7. Fælleshuset udlejes fortrinsvis for hele weekenden - Fredag kl. 10:00 til Søndag kl. 18:00. Prisen herfor er kr. 700,- På hverdage (mandag - torsdag) er lejen kr. 150,- pr. dag .- Depositum 500.- Ved bestilling af huset, skal der indbetales 500.- aconto, dette beløb mistes ved afbestilling mindre end 1 måned før udlejningsdagen. Restdepositum og leje betales ved afhentning af nøglen.

  8. Såfrem disse betinglser ikke overholdes, kan det medfører udelukkelse for fremtidig leje af huset. Det tilkommer hus bestyrelsen at fortolke evt. tvivlstilfælde overfor dette reglement.

Mod køkkenet